Kategorie

Strona główna

Promocje

Sklep AVstore zobowiązuje się realizować zamówienia oraz wysyłać towar bez żadnych widocznych i ujawnionych wad. Wyjątkiem może być towar z dokładnie opisaną wadą lub brakiem który sprzedawany jest w formie promocyjnej wyprzedaży.

W wypadku wad ukrytych o których obsługa sklepu nie wie, a które ujawnią się po realizacji dostępne są dwie drogi reklamacji:

Reklamacja gwarancyjna
zgodnie z obowiązującym prawem rozpatrywana jest przez gwaranta konkretnego towaru. Gwarantem na terenie Polski może być producent lub dystrybutor towaru importowanego spoza Unii Europejskiej.

Pełne informacje o zasadach i terminie obowiązującej gwarancji znajdują się zawsze w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej. W karcie zawarte są także informacje na temat autoryzowanych serwisów lub punktów naprawy gwarancyjnej oraz obowiązującym czasie oczekiwania na odpowiedź serwisu i naprawę reklamowanego towaru.

Jeżeli do zakupionego towaru nie została załączona karta gwarancyjna, uprzejmie prosimy o kontakt w sprawie ustalenia warunków gwarancji.

Reklamacja w drodze rękojmi jest możliwa jeżeli zakupiony towar jest niezgodny w stosunku do zawartej ze sprzedawcą umowy. Podstawą rozpatrzenia takiej reklamacji jest zgłoszenie jej sprzedawcy w terminie określonym obecnie obowiązującym w kraju prawem.

Informacje kontaktowe:

Najszybszą formą zgłoszenia reklamacji jest przesłanie produktu wraz z dokumentem reklamacji bezpośrednio do dystrybutora lub producenta produktu.
Oczywiście możesz skorzystać też z formularza reklamacyjnego (POBIERZ) i przesłać go na adres salonu AVstore w Warszawie lub e-mail sklepu:

AVstore Warszawa

Al. Krakowska 220
02-219 Warszawa

tel. 22 852 00 50
e-mail: sklep@avstore.pl

Pełne dane adresowe znajdują się w zakładce kontakt.

Na wszystkie zgłoszenia reklamacyjne sklep AVstore zobowiązuje się odpowiedzieć w ciągu 14 dni od wpłynięcia.

Polubowne rozstrzyganie sporów.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument w ramach polubownego i pozasądowego rozstrzygania sporów ze sprzedawcą, może skierować swoje roszczenia do Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Pamiętaj!

Przynosząc/wysyłając do sklepu do reklamacji wadliwy produkt, dołącz do niego kompletne wyposażenie. W wielu przypadkach jest one niezbędne przy czynnościach serwisowych. Dodatkowo pamiętaj o dowodzie zakupu - paragonie lub fakturze, jest to dokument znacznie przyspieszający rozpoczęcie procesu reklamacji, niezależnie od sposobu zgłoszenia wady.